Ще отидеш далеч в живота, момчето ми

ще отидеш далеч в живота, момчето ми - желаещ рожден ден