Винаги ще ми приличаш по-скоро на брат

винаги ще ми приличаш на брат - желаещ за рожден ден