Вече сте спечелили сърцата на мнозина

вече сте спечелили сърцата на мнозина - желаещ за рожден ден

благодаря за всички пожелания за рожден ден