Ти ми стана истински брат

станахте истински брат за мен - пожелаващ честит рожден ден