Вие сте източникът на вдъхновение във всяка класна стая

вие сте източникът на вдъхновение във всяка класна стая - желаещ за рожден ден