С пожелание на най-добрия ми приятел приятен рожден ден

пожелавам на най-добрия ми приятел приятен рожден ден - щастлив рожден ден