Връщаме се обратно, приятелю

връщаме се обратно, приятелю - пожелаващ честит рожден ден