Имаме късмет, че имаме семейства близнаци в семейството

имаме късмет, че имаме семейства близнаци в семейството - желаещ за рожден ден