Някои приятели приличат повече на семейството

някои приятели приличат повече на семейството - желаещ за рожден ден