Повечето двойки са първи приятели

повечето двойки са първи приятели - желаещи за рожден ден