Нека Господ продължава да ви напътства

дано господарят да продължи да ви напътства - желаещ рожден ден