По цялото време знаех, че си идеална за сестра ми

Знаех, че през цялото време си перфектен за сестра ми - щастлив рожден ден

политически пожелания за рожден ден