Страхотен учител е този, който познава техните ученици

страхотен учител е този, който познава своите ученици - желаещ рожден ден

съобщение за рожден ден за братовчедка сестра